URBANA Seller Registration 

  • การขายสินค้า URBANA ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าทาง Online หรือ Offline จะต้อง จำหน่ายสินค้าตามราคาที่ทาง URBANA กำหนดเท่านั้น หากมีการขายผิดราคาจากที่กำหนดเอาไว้ ทางเราจะทำการตรวจสอบและยกเลิกการจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย

fill form.png